HỆ THỐNG THÔNG TIN TIÊM CHỦNG QUỐC GIA

Đăng nhập

Bạn chưa nhập tên đăng nhập
Bạn chưa nhập mật khẩu
Điện thoại hỗ trợ: 1800 8000 (Nhánh 4)

Thông báo

Từ ngày 28/07/2021 các module/chức năng Tiêm chủng covid-19 trên hệ thống Tiêm chủng quốc gia sẽ chuyển sang hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng covid-19.
Quý khách vui lòng truy cập địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn để tiếp tục sử dụng các module chức năng Tiêm chủng covid-19 (tài khoản, mật khẩu, dữ liệu tiêm chủng covid không thay đổi như trên hệ thống Tiêm chủng quốc gia).
Xin cảm ơn!